Speaking

Codzienne scenki     docdoc

Dni miesiące pory roku data     docdoc

Gotowanie     docdoc

Kilka łatwych pytań     docdoc

Liczebniki porządkowe     docdoc

Liczebniki     docdoc

Matura ustna pytania wstepne     pdfpdf

Mówienie past simple     docdoc

Nazwy geograficzne     pdfpdf

Opis zdjęcia     docdoc

Pytania have you ever     docdoc

Pytania present simple     docdoc

Pytania rozgrzewkowe past simple present perfect     docdoc

Pytania rozgrzewkowe     docdoc

Rozmowa o pracę     docdoc

Rozmowa o pracę 2     docdoc

Wyjątki fonetyczne     pdfpdf

Zabawa w zgadywanie     docdoc