Interaction (Interakcja)

Buying a bus ticket at a ticket office     pdf

Deciding what to do on Saturday     pdf

I want to speak to the manager     pdf

Inquiring about the train times     pdf

Ordering food at a fast food restaurant     pdf

Vocabulary (Słownictwo)

Centrum handlowe     pdf

Godzina    pdf

Imprezy     pdf

Nastrój     pdf

Wakacje w zabytkowym mieście     pdf

Zdrowie i ciało     pdf

Grammar (Gramatyka)

be going to forma    pdf

future continuous forma    pdf

future perfect forma    pdf

future simple forma   pdf

past continuous forma   pdf

past simple forma   pdf

present continuous forma   pdf

present perfect + past perfect forma    pdf

present perfect continuous forma   pdf

present perfect continuous + past perfect continuous forma   pdf

present perfect forma   pdf

present simple forma   pdf