Kursy dla maturzystów

maturzysci

Kurs "Ostatni dzwonek" przygotowuje uczestników do matury pisemnej (podstawa lub rozszerzenie) i ustnej z języka angielskiego. 

Kursy dla maturzystów (III klasa) mają za zadanie przygotowanie uczestników do nowej matury pisemnej i ustnej z języka angielskiego.

Poziom podstawowy obejmuje:

 • egzamin pisemny - doskonalenie umiejętności pisania długich i krótkich form wypowiedzi pisemnych według wskazanych kryteriów
 • ćwiczenia i doskonalenie umiejętności czytania i słuchania
 • powtórka zagadnień gramatycznych określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych
 • egzamin ustny
 • rozwijanie zdolności komunikowania się w kontekście elementów matury ustnej (pytania wstępne, opis obrazka, uzasadnianie wyboru na podstawie przedstawionego materiału etc.)

Poziom rozszerzony obejmuje:

 • egzamin pisemny
 • doskonalenie wypowiedzi pisemnej (rozprawki, opowiadania, recenzje, opisy)
 • doskonalenie umiejętności słuchania i czytania
 • ćwiczenia dotyczące stosowania struktur leksykalno-gramatycznych
 • egzamin ustny
 • rozwijanie zdolności komunikowania się w kontekście elementów matury ustnej (pytania wstępne, opis obrazka, uzasadnianie wyboru na podstawie przedstawionego materiału etc.)

Tryb zajęć:
2 razy w tygodniu, po 2 lekcje 50 min. (z 10 min. przerwą).
Ilość uczniów w grupie: 6-12. Istnieje możliwość nauki w grupach 2-5 osób.