Kurs FIRST CERTIFICATE in ENGLISH

fceKurs przygotowujący do egzaminu FCE. Program zawiera również ćwiczenie zagadnień testowanych na egzaminie.

Oprócz standardowych komponentów rozwijających wiedzę kursanta z zakresu gramatyki, słownictwa i wymowy niezbędnych do opanowania języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zdanie egzaminu FCE, program zawiera również ćwiczenie komponentów testowanych na egzaminie, tj. czytania ze zrozumieniem, pisania, zastosowania struktur językowych (use of English), rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Czas trwania kursu waha się od 6 do 18 miesięcy w zależności od poziomu startowego grupy i ilości godzin w tygodniu.