Kurs Intensywny

intensywnyIntensywny kurs języka obcego mający na celu językowe przygotowanie np. do wyjazdu za granicę - 3 i 6 miesięczny.

Celem tych zajęć jest wykształcenie i rozbudowanie wiedzy i umiejętności językowych przydatnych w codziennej interakcji, tj. mówienie (ćwiczenie wymowy, automatyzacja struktur poprzez mówienie, scenki sytuacyjne, rozmowa o pracę itd.), słuchanie (obycie z mówionym angielskim), słownictwo (ilość materiału zależna od poziomu grupy) oraz gramatyka (w ograniczonym zakresie niezbędnym do poprawnego wyrażania się). Opcjonalnym komponentem kursu zależnym od chęci grupy jest ćwiczenie form pisanych przydatnych za granicą (list motywacyjny, CV, list nieformalny, reklamacja).

Tryb zajęć:
2 lub 3 razy w tygodniu, po 2 lekcje 50 min. ( z 10 min. przerwą).
Ilość słuchaczy w grupie: 6-12.
Istnieje możliwość nauki w grupach 2-5 osób.

Zapisy - przez cały rok!