Kursy dla dzieci

dzieciKurs obejmuje naukę dzieci w wieku 4-12 lat. Grupy tworzymy wg wieku i poziomu umiejętności. Nauka jest skupiona na dziecku – lektor dostosowuje pracę do poziomu ucznia.

Zakwalifikowanie do określonej grupy odbywa się poprzez wywiad z rodzicami oraz rozmowę lektora z dzieckiem. Podstawowym kryterium przydziału jest wiek oraz poziom umiejętności językowych ucznia. Dzieci uczą się w grupach do 12 osób. Nauka w naszej szkole jest skupiona na dziecku - lektor dostosowuje pracę do poziomu ucznia. Na każdych zajęciach nauczyciel sprawdza poziom opanowania wiadomości przez dziecko. Naszym atutem jest fakt, iż oprócz różnorodnych ćwiczeń nauczyciel przygotowuje dodatkowe słownictwo, które jest ćwiczone podczas zajęć. Rodzice otrzymują na bieżąco informacje zwrotne na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności dziecka.

Tryb zajęć:
dzieci 4-5 lat - 2 razy w tygodniu po 1 lekcji 45 min.
dzieci 6-12 lat - 2 razy w tygodniu po 1 lekcji 60 min.

Możliwe są zapisy do grup już istniejących.