Fanatics of phonetics

Ciemne L    mp3   pdf

Czasowniki nieregularne     mp3   pdf

Czytanie liter NG    mp3   jpg

Wyjątki fonetyczne:
- podstawowe    mp3    pdf
- zaawansowane     mp3    pdf

Filmy prezentujące wymowę

Przymiotniki dzierżawcze

Członkowie rodziny

Formy czasownika "to be"

Zaimki wskazujące

Zaimki osobowe

Wyrazy opisujące płeć

Angielski alfabet