Kursy dla dorosłych STANDARD

dorosliPolecamy kursy języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego. Zapisy - przez cały rok!

W przypadku języków: angielskiego i niemieckiego proponujemy dwa warianty uczenia się: metodę tradycyjną oraz metody skupiające się na głównie na konwersacji. Są to: metoda Callana (j. angielski) oraz Metoda Bezpośrednia (j. niemiecki). Studenci uczący się języka angielskiego metodą Callana otrzymują pisemną gwarancję zdania egzaminu FCE (First Certificate of English).

Tryb zajęć:
2 razy w tygodniu, po 2 lekcje 50 min. ( z 10 min. przerwą).
Ilość słuchaczy w grupie: 6-12. Istnieje możliwość nauki w grupach 2-5 osób.