Materiały dla studentów

Od początku 2014 roku osoby uczące się języka angielskiego otrzymują drogą elektroniczną materiały audio-wizualne. Zawierają one wybrane elementy kursu prowadzonego Metodą Callan'a.

W ramach pakietu "BINGO PACK" kursanci powtórzyli alfabet, przymiotniki dzierżawcze, wyrazy określające płeć, zaimki osobowe oraz zaimki wskazujące. Materiały zostały opracowane i nagrane przez kooordynatora metodycznego - dr Łukasza Furtaka.