Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas II-III gimnazjum prowadzone są 2 razy w tygodniu po 1 godz.

Podczas zajęć realizowane są zagadnienia tematyczne zgodne z podstawą programową, co jest gwarancją skutecznego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego po klasie III gimnazjum.

Rozwijamy wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie podstawowym jak i rozszerzonym tj. w zakresie:

  • rozumienie ze słuchu
  • reagowanie na wypowiedzi- znajomość funkcji językowych
  • rozumienie tekstów pisanych
  • znajomość środków językowych (gruntowne powtarzanie gramatyki)
  • tworzenie wypowiedzi pisemnej
  • umiejętność porozumiewania się w j. angielskim

W czasie zajęć wykorzystywane są nowoczesne metody, formy pracy oraz pomoce dydaktyczne (praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej).

Różnorodne typy zadań egzaminacyjnych gwarantują odpowiednie zaznajomienie się z formatem egzaminu.